.

Tuesday, 1 April 2014

Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat

Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat


Dalam era globalisasi ini, organisasi menghadapi banyak cabaran dan perubahan di dalam aktiviti dan proses pekerjaan yang semakin kompetitif. Oleh itu, setiap organisasi memerlukan pekerja yang lebih agresif, produktif dan dinamik. Sebagai seorang pekerja, mereka harus menerima cabaran dan perubahan mengikut arus pembangunan yang semakin mencabar. Sama ada pihak swasta mahupun kerajaan, kedua-duanya akan berhadapan dengan perkara asas melibatkan pengurusan  dan pentadbiran pejabat. Walaubagaimanapun, jika sesebuah organisasi mengabaikan aspek pengurusan dan pentadbiran pejabat  mereka  akan  berhadapan dengan ketidakcekapan pekerja. Menyedari hal itu, Two Sigma Technologies mengambil inisiatif untuk membantu organisasi yang berhasrat untuk meningkatkan pengurusan dan pentadbiran pejabat dengan menawarkan Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat  yang dijalankan selama tiga hari.

Kelebihan Kursus ini :

 1. Melahirkan pekerja yang lebih agresif, produktif dan dinamik.
 2. Pekerja lebih berkeyakinan dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas.
 3. Kakitangan dapat melaksanakan urusan pentadbiran pejabat dengan lebih cekap, teratur dan berkesan.
 4. Meningkatkan prestasi  dan imej organisasi dan pekerja.
 5. Matlamat dan objektif organisasi akan tercapai.

Objektif

 • Mengenalpasti kesan teknologi maklumat terhadap tugas seorang kerani/pegawai tadbir.
 • Mempelajari cara-cara kreatif untuk mengatasi masalah.
 • Mempelajari kemahiran serta "ide" baru yang lebih berkesan.
 • Meningkatkan prestasi organisasi.
 • Mengetahui cara-cara praktik dalam pengurusan pejabat.
 • Menambahkan semangat dan keinginan untuk menjalankan tugas dengan lebih cemerlang disamping membentuk sikap yang lebih positif ke arah pekerjaan. 
 • Berupaya untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan ketua dan rakan setugas.
 • Dapat menambahkan kecekapan dan menguruskan masa dengan efektif.

Kandungan Kursus

 • Peranan Anda Di Dalam Organisasi.
 • Pengurusan Masa Dan Pengurusan Kerja Secara Efektif.
 • Teknik Pengendalian Telefon Dan Kepentingan Imej di Dalam Organisasi .
 • Teknik Berkomunikasi.

Sasaran Peserta Kursus

Kursus ini dirancang untuk 40-50 orang peserta bagi satu sesi dan boleh dihadiri oleh semua pegawai dan kakitangan.

 Bila dan Di Mana

Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies.

Sekiranya anda berminat  untuk kami mengendalikan Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat  di tempat anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com  untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.

0 comments:

Post a Comment