.

Pembangunan dan Latihan ICT

Sertai Latihan Professional Kami Sekarang!!!

Two Sigma Technologies

Lawati laman web kami untuk perkhidmatan dan latihan yang ditawarkan

Dapatkan ElePHPant Flush Toys Sekarang!!!

Sertai kursus yang kami anjurkan untuk mendapatkannya

Monday, 31 March 2014

Kursus Pra-Persaraan Perkhidmatan Awam

Kursus Pra-Persaraan Perkhidmatan Awam


Kursus Pra Persaraan Perkhidmatan Awam adalah kursus yang sering dianjurkan syarikat dalam konteks modul Pra Persaraan. Kursus ini juga telah mendapat sambutan menggalakkan dari Kementerian/Jabatan dan Agensi Kerajaan. Dengan itu, Two Sigma Technologies menawarkan untuk mengendalikan Kursus Pra-Persaraan Perkhidmatan Awam sebagai langkah persediaan untuk penjawat awam yang bakal bersara. Di samping itu juga, kursus selama tiga hari ini akan menerangkan mengenai kemudahan perlanjutan pembayaran pinjaman perumahan  (kelayakan dan syarat) dan cara mengurus aliran tunai dan pinjaman selepas bersara. Perkongsian pengalaman melalui slot Membina Persaraan Cemerlang akan memberikan manfaat yang amat berguna kepada bakal pesara.

Kenapa Perlu Menghadiri Kursus Ini

 1. Kebanyakan penjawat awam menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan yang selesa selepas bersara kerana gagal merancang kewangan.
 2. Kakitangan akan berhadapan dengan alam persaraan yang merupakan perubahan kehidupan yang akan mereka alami.
 3. Sesetengah kakitangan tidak dapat menyesuaikan diri  dengan perubahan yang akan mereka alami semasa bersara.

Objektif Kursus

 • Mengetahui faedah-faedah persaraan.
 • Mengetahui tentang potongan-potongan dalam ganjaran.
 • Mengetahui cara perlanjutan bayaran pinjaman perumahan / ubah suai kediaman.
 • Mengetahui cara membina persaraan yang cemerlang.

Topik  kursus merangkumi:

 • Membina Persaraan Cemerlang.
 • Faedah  Ganjaran (Pencen, Graduiti dan GCR).
 • Faedah Terbitan dan Faedah Perubatan.
 • Perbezaan di antara SMM & SBPA.
 • Pinjaman Perumahan.
 • Pengurusan Aliran Tunai dan Pinjaman (AKPK).

Siapa Patut Hadir 

Kursus ini dirancang untuk 40-50 orang peserta bagi satu sesi dan boleh dihadiri oleh semua pegawai dan kakitangan.

Bila dan Di Mana 

Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies

Sekiranya anda berminat  untuk kami mengendalikan Kursus Pra-Persaraan Perkhidmatan Awam di tempat anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com  untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.

Kursus Pengurusan Stres

Kursus Pengurusan Stres


Stres atau tekanan adalah tindakbalas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Setiap tekanan atau stres yang berlaku merupakan “rahmat” dari Allah S.W.T yang boleh membawa kesan positif atau negatif. Orang yang berfikiran positif akan menjadikan tekanan atau stres sebagai satu cabaran dan peluang untuk berubah ke arah kecemerlangan. Manakala orang yang berfikiran negatif akan menganggap tekanan atau stress sebagai satu masalah atau bebanan kepada mereka. Terdapat segelintir individu dalam satu pasukan akan kecundang apabila berhadapan dengan tekanan atau stres. 

Stres akan menyebabkan prestasi  dan produktiviti pekerja merosot. Disamping itu, stres akan menyebabkan kakitangan menghadapi masalah fizikal atau mental, pemencilan diri, “burn-out” dan pembentukan imej kendiri yang negatif. Kakitangan seperti ini akan memberi impak yang negatif  kepada organisasi sekiranya tidak dapat menguruskan stres dengan berkesan. Menyedari hakikat ini, maka Two Sigma Technologies menawarkan untuk membantu organisasi dalam mengurus dan menangani masalah tekanan atau stres untuk menjamin kelancaran pengurusan organisasi. Kursus selama tiga hari ini dapat memantapkan dan mengukuhkan jati diri kakitangan agar kental  apabila berhadapan dengan cabaran dan masalah.

Falsafah

Falsafah Kursus merangkumi : 
 • Budaya diri insan cemerlang. Hanya orang cemerlang sahaja yang berpotensi menangani dan menguruskan stress dengan bijak. Justeru, Kursus ini akan merangsang setiap individu mengenali diri, potensi, menyerlahkan keunggulan diri dan mengeluarkan semua kecemerlangan yang terdapat dalam dirinya.
 • Ramai orang mahu berubah tetapi tidak tahu apa yang perlu berubah dan tidak nampak keperluan untuk berubah. Kursus ini akan merangsang peserta untuk berubah dengan mengutarakan kaedah dan cara menjadi ‘orang baru’ yang lebih hebat. 
 •  Mengurus diri secara bijak agar dapat menangani sebarang cabaran dan rintangan.
 • Memantap dan mengukuhkan jati diri agar kental berhadapan dengan cabaran dan masalah supaya lebih berdaya.

Objektif

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan dan ketahanan diri peserta sebagai "individu yang bersepadu dan kental berhadapan dengan cabaran & ujian" agar sentiasa produktif dan cemerlang. Setelah menjalani kursus ini, para peserta akan dapat: 
 • Mengenali kekuatan, kelemahan dan potensi diri sebagai insan cemerlang. 
 • Mengubah pemikiran dan tindakan menjadi insan hebat yang mampu berhadapan dengan cabaran dan tekanan hidup. 
 • Memahami tekanan & stres serta kaedah menukarkan stres menjadi pendorong kepada kejayaan. 
 • Memperbaiki sikap, amalan, dan membentuk rangka tindakan untuk mengurus tekanan atau stres.

Siapa Patut Hadir 

Kursus ini dirancang untuk 40-50 orang peserta bagi satu sesi dan boleh dihadiri oleh semua pegawai dan kakitangan.

Bila dan Di Mana 

Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies.

Jika anda berminat untuk kami mengendalikan   Kursus Pengurusan Stres di tempat anda , sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan  yang lebih lanjut.

Thursday, 27 March 2014

Kursus Budaya Kerja Cemerlang

Kursus Budaya Kerja Cemerlang


Budaya Kerja Cemerlang adalah satu konsep dan pendekatan pengurusan pentadbiran yang telah diamalkan di Malaysia. Konsep ini juga akan melahirkan pekerja yang bertangunggjawab dan berintegriti. Matlamat organisasi akan dapat dicapai melalui komitmen bekerja dan hubungan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan bawahan mereka.Untuk menjadikannya lebih berkesan, sesebuah organisasi perlu membentuk dan mengamalkan budaya kerja yang cemerlang. Oleh itu, Two Sigma Technologies menawarkan untuk mengendalikan Kursus Budaya Kerja Cemerlang bagi membantu organisasi memupuk sikap para pekerja supaya menjadi pekerja yang cemerlang. 

Objektif

 • Menilai kembali kaedah bekerja dan kesedaran diri berlandaskan nilai-nilai keagamaan – mulia, jujur di dalam menjalankan tugas, amanah dan bertanggungjawab.
 • Mengecam tugas, nilai hidup dan orientasi diri sendiri bagi mengenalpasti sikap positif yang akan mempamerkan kemajuan/peningkatan terhadap Syarikat dan diri sendiri.
 • Semangat serta keinginan yang tinggi ke arah kecemerlangan melalui penetapan matlamat, peningkatan kerja yang khusus serta seragam.
 • Membincangkan dan mengalami sendiri punca rintangan yang memperdaya sikap positif dan perasaan individu supaya objektif dan matlamat organisasi tercapai.
 • Membentuk imej yang lebih positif dan efektif untuk diri sendiri serta Syarikat yang akan menghasilkan personaliti yang lebih berkeyakinan dan dinamik.
 • Menyatakan kepentingan menjadi seseorang individu yang agresif dan mempunyai kreativiti tersendiri untuk kemajuan diri, keluarga dan negara.
 • Kerja secara berpasukan untuk mencapai objektif syarikat.
 • Cara berhubung atau berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan dalaman dan luaran dapat menilai pekerjaan dan mengambil yang lebih efektif.

Kandungan Kursus 

 • Pengenalan Budaya Kerja Cemerlang.
 • Kesedaran Diri & Tanggungjawab.
 • Penerokaan Di Dalam Pembentukan Insan Cemerlang.
 • Ke Arah Anjakan Paradigma.
 • Kebijaksanaan Emosi Di Tempat Kerja (Emotional Intelligence).
 • Pengurusan Masa Dan Pengurusan Kerja.
 • Anda Dan Kumpulan.

Bila dan Di Mana

Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies.

Sekiranya berminat untuk kami mengendalikan Kursus Budaya Kerja Cemerlang di tempat anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.

Kursus Kepimpinan Pengurusan dan Penyeliaan

Kursus Kepimpinan Pengurusan dan Penyeliaan

Pengenalan 

Penyelia harus mempunyai kemahiran pengurusan dan kepimpinan yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber yang boleh dicontohi oleh pekerja yang lain. Disamping itu, pengurusan yang berjaya berterusan bergantung kepada cara pengurusan yang efektif. Peranan penyelia sangat penting kerana perlu memimpin, mendorong dan menguruskan pasukannya untuk mencapai matlamat organisasi dan individu. Oleh itu, Two Sigma Technologies menawarkan Kursus Kepimpinan Pengurusan dan Penyeliaan untuk membantu penyelia dan pengurus untuk mempertingkatkan kemahiran penyeliaan dan menerangkan teknik-teknik pengurusan yang efektif. 

Kelebihan Kursus Ini

 • Melahirkan penyelia dan pengurus yang mempunyai kualiti kepimpinan.
 • Mengembangkan potensi kakitangan dengan mencari idea-idea baru.
 • Dapat membantu organisasi mencapai matlamat.
 • Meningkatkan prestasi dan imej organisasi dan kakitangan.

Objektif

 • Mempelajari teknik dan gaya menjadi penyelia - merancang dan mengawal secara efektif untuk menghasilkan kualiti kerja mengikut kehendak pelanggan.
 • Memahami teknik bagaimana untuk mendapatkan sokongan, menjadi inspirasi dan dapat mempengaruhi pekerja untuk menghasilkan keputusan yang mengalakkan.
 • Mengenalpasti dan menilai kebolehan dan keberkesanan di dalam pengurusan dan penyeliaan.
 • Mempelajari kemahiran dan teknik-teknik mengurus dan memotivasi warga kerja bermasalah dengan berkesan untuk mengurus dan mengembang potensi kerja mereka.
 •  Memahami konsep penyeliaan dan pengurusan di dalam mengendalikan berbagai situasi tugasan dan warga kerja.
 • Mengenalpasti kaedah menangani masalah dan memahami teknik mengeluarkan idea dan pendapat.
 • Memahami teknik membetulkan kesilapan di dalam proses komunikasi dan kaedah mengawal perasaan takut dan tekanan negatif semasa proses perundingan.
 • Memahami kaedah perundingan di antara kakitangan supaya dapat mengurangkan konflik, mendapat kerjasama.

Kandungan Kursus

 • Penyeliaan dan Proses Pengurusan.
 • Penyeliaan dan Kepimpinan.
 • Melaksanakan Pengurusan Konflik.
 • Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah.
 • Mengurus Pekerja Bermasalah dan Proses Perundingan.
 • Kepimpinan dan Membina Pasukan Berjaya.

Sasaran Peserta Kursus

Kursus ini dirancang untuk 40-50 orang peserta bagi satu sesi dan boleh dihadiri oleh semua pegawai dan kakitangan. 

Bila dan Di Mana 

Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies.

Sekiranya berminat untuk kami mengendalikan Kursus Kepimpinan Pengurusan dan Penyeliaan di tempat anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.

Kursus Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang

Kursus Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang


Pengenalan
Perkhidmatan pelanggan merupakan keupayaan dan komitmen organisasi dalam menyempurnakan penyampaian produk atau servis dengan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggannya melebihi daripada tahap yang mereka harapkan secara berterusan dan konsisten. Perkhidmatan pelanggan adalah salah satu alat pengukur utama untuk menentukan kejayaan setiap organisasi. Dengan itu, Two Sigma Technologies menawarkan untuk mengendalikan Kursus Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang bagi membantu organisasi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

Objektif 
 • Memberi pengetahuan secara umum dan secara asas mengenai Perkhidmatan Pelanggan Dan Kaunter. 
 • Memberi kesedaran betapa pentingnya pengetahuan Perkhidmatan Pelanggan Dan Kaunter dalam sesuatu organisasi. 
 • Menanam serta membina perasaan yakin kepada diri sendiri dan penyesuaian diri apabila berkomunikasi dan berhadapan dengan pelanggan. 
 • Meningkatkan imej diri, kemahiran berkomunikasi, adab dan etika dalam organisasi yang dianggotai.
 • Melengkapkan pengetahuan dan kemahiran asas yang cukup dalam bidang Perkhidmatan Pelanggan dan Kaunter.
 • Memberi bimbingan cara pengendalian pelanggan dengan cekap dan sempurna serta mengikut amalan protokol and etika semasa. 
 • Berasa senang hati dan yakin pada diri sendiri apabila mengendalikan pelanggan.
Kandungan Kursus 
 • Pengenalan Kepada Sektor Perkhidmatan Kaunter Dan Pelanggan. 
 • Teknik Perkhidmatan Kaunter dan Pelanggan.
 • Komunikasi Di Kaunter Dan Komunikasi Bersama Pelanggan.
 • Teknik Pengendalian Pelanggan Bermasalah.
 • Etika & Peradaban Pelanggan.
 • Tatacara Pengendalian Telefon (Helpdesk). 
 • Komunikasi Interpersonal Di Persekitaran Tempat Kerja. 
Sasaran Peserta Kursus
Kursus ini dirancang untuk 40-50 orang peserta bagi satu sesi dan boleh dihadiri oleh semua pegawai dan kakitangan.

Bila dan Di Mana 
Tarikh serta tempat perlaksanaan kursus boleh ditentukan oleh agensi pelanggan tetapi disusuli dengan perbincangan bersama pihak Two Sigma Technologies.

Sekiranya berminat untuk kami mengendalikan Kursus Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang di tempat anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com  untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.


Monday, 24 March 2014

Kursus Pembangunan Mobile-Apps berteraskan IOS

Kursus Pembangunan Mobile-Apps berteraskan IOS

Kursus Pembangunan Mobile-Apps-IOS

Pembangunan aplikasi mudah alih atau mobile-apps kian mendapat sambutan dalam era ini dengan meluasnya penggunaan telefon pintar. Dua sistem pengendalian telefon pintar yang mendominasi pasaran adalah IOS dan Android. Banyak aplikasi mudah alih (mobile-apps) pesat dibangunkan demi memenuhi keperluan pengguna.

Maka lanjutan dari keperluan ini, Two Sigma Technologies akan mengadakan kursus “Pembangunan Aplikasi iOS” pada ketetapan berikut:
 • Tarikh : 5hb - 9hb Mei 2014
 • Masa : Jam 9.00 pagi – 5.00 petang
 • Tempat : Residence Hotel Uniten Putrajaya 
 • Nota : Mac-Mini disediakan sepanjang kursus

Antara faedah kursus yang boleh didapati menyumbang kepada pencapaian organisasi adalah:
 1. Aplikasi iOS boleh bertindak sebagai medium yang boleh menyampaikan maklumat kepada sasaran pengguna. Aplikasi yang dibangunkan ini menjadi alternatif selain dari kaedah tradisional dalam mengakses dan menyalurkan maklumat menggunakan komputer
 2. Aplikasi interaktif boleh dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna dalam menyelesaikan urusan harian seperti sistem semakan maklumat dan pembekal kandungan/maklumat. 
 3. Membangunkan modal insan yang kompeten agar dapat memperluaskan fungsi organisasi berteraskan kepada ICT serta berkebolehan untuk mengajar kakitangan yang lain 
Jika berminat, sila hubungi saya di talian 03-61880601 atau emel di sales@2-sigma.com untuk mendapatkan sebut harga, justifikasi dan brosur kursus. Untuk keterangan lanjut sila lawati laman sesawang kami di www.training.2-sigma.com

Sunday, 23 March 2014

PHP di dalam Enterprise

PHP di dalam Enterprise

Zend dan UBM TechWeb telah bekerjasama untuk melancarkan kaji selidik yang pertama terhadap pembuat keputusan (decision-makers) IT dalam membuat keputusan penggunaan PHP untuk pembinaan aplikasi di dalam enterprise yang besar.

Kajian ini dikendalikan oleh UBM TechWeb, iaitu peneraju global dalam media teknologi perniagaan. Tumpuan kaji selidik ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengarah dan eksekutif membuat keputusan untuk menggunakan PHP dalam pembinaan aplikasi.

Penemuan Utama

Hasil kaji selidik ini menunjukkan bahawa PHP digunakan dengan meluas untuk membangunkan dan menjalankan pelbagai aplikasi yang penting. Penyumbang utama dalam peningkatan penggunaan PHP adalah:
 • Kitaran pembangunan yang lebih pantas jika dibandingkan dengan bahasa pengaturcaraan yang lain.
 • Tenaga kerja berbakat yang ramai dan mudah didapati.
 • proses pembangunan aplikasi yang lebih cekap.
Keputusan dari kaji selidik mendapati 97 peratus organisasi yang menggunakan PHP bercadang meluaskan lagi penggunaannya serta bercadang menambah lagi projek PHP dalam masa 12 hingga 18 bulan akan datang. 

Bagaimana PHP digunakan?

Kajian memdedahkan bahawa banyak organisasi dan pembangun aplikasi telah menggunakan dan melancarkan aplikasi PHP yang penting.

Seperti carta di atas, 60 peratus mengatakan aplikasi PHP dibina untuk tujuan perniagaan yang kritikal seperti meningkatkan hasil  dan juga menjalankan proses-proses yang kritikal. Hanya 15 peratus mengatakan mereka menggunakannya untuk kegunaan yang kurang kritikal, manakala lagi 13 peratus masih mencuba menggunakan aplikasi PHP.

Bagi menguatkan lagi kesahihan hasil kaji selidik ini, kebanyakkan mereka ini mempunyai pengalaman membangunkan aplikasi yang memerlukan keperluan yang ketat seperti aplikasi kewangan, e-dagang dan jualan. Secara keseluruhannya, aplikasi-aplikasi ini berjaya dilancarkan dengan jayanya justeru membuktikan PHP boleh dipercayai untuk digunakan dalam pembangunan pelbagai jenis aplikasi.Jadual diatas menunjukkan hasil kaji selidik ke atas pembangun PHP yang aktif. Rata-ratanya mengatakan pembangunan aplikasi menggunakan PHP tidak mempunyai banyak isu. Satu-satunya isu yang timbul adalah berkenaan debugging dimana isu ini boleh ditangani dengan peralatan (tools) yang betul dan banyak boleh didapati di pasaran.

Apa yang boleh disimpulkan dari kaji selidik ini adalah:
 • PHP kini digunakan dengan meluas dalam enterprise.
 • Organisasi sudah mula menggunakan aplikasi PHP untuk menjana pendapatan dan menguruskan proses yang kritikal.
 • Organisasi mendapat manfaat daripada kitaran pembangunan yang lebih cepat, cekap dan kos yang lebih murah.
 • Pemaju PHP  yang berbakat ramai dan mudah didapati.
 • Dengan berkembangnya pembangunan menggunakan PHP, semakin ramai bakat pengaturcara PHP diperlukan.
 • Penggunaan alat seperti rangka kerja dan perkhidmatan juga boleh dipertimbangkan oleh organisasi dalam pembangunan PHP.
Untuk melihat laporan penuh kaji selidik ini, anda boleh mendapatkannya dari laman sesawang Zend di alamat http://www.zend.com/en/company/community/state-of-php-in-the-enterprise?src=li .

Untuk mempelajarai dengan lebih lanjut mengenai PHP, anda boleh mengikuti kursus berkaitan PHP yang dianjurkan oleh Two Sigma Technologies . Untuk melihat kalendar kursus kami anda boleh melayari laman sesawang kami di http://www.training.2-sigma.com.

 Jika anda berminat boleh emelkan kepada kami di farahiryanti@2-sigma.com atau sales@2-sigma.com atau melalui talian telefon di 03-61880601.


Thursday, 20 March 2014

PHP - Rangka Kerja (Framework)

 PHP - Rangka Kerja (Framework)

PHP adalah antara bahasa pengaturcaraan yang sangat mudah untuk dipelajari, difahami dan diaplikasikan. PHP tidak menekankan mengenai struktur dalam pengaturcaraan anda, asalkan anda mengaturcara dengan betul, ianya akan mengeluarkan output yang anda kehendaki. Tetapi, ianya mungkin sesuai untuk projek yang berskala kecil, bagaimana untuk projek yang berskala besar? Mampukah anda membangunkan projek itu dengan struktur pengaturcaraan yang tidak tersusun? Disinilah gunanya rangka kerja (Framework) dalam pembangunan laman sesawang.

Rangka kerja PHP bukanlah garis panduan yang menjadi kemestian untuk anda ikuti, tetapi ianya lebih kepada alternatif kepada anda untuk memudahkan pengaturcaraan dengan lebih pantas dan teratur. Antara kelebihan menggunakan rangka kerja PHP adalah:

 1. Menggunakan corak Model View Controller (MVC).
 2. Pengurusan kod dan fail yang teratur.
 3. Menyediakan utiliti dan perpustakaan (terdapat juga pelbagai plugin).
 4. Mengurangkan kod dan pembangunan yang lebih cepat.
 5. Lebih selamat.
 6. Sokongan komuniti.
Antara rangka kerja PHP yang slalu digunakan adalah rangka kerja Codeignetor (CI), Yii dan Laravel.


Codeigniter (CI) adalah  rangka kerja terawal pembangunan applikasi untuk mereka yang membangunkan laman sesawang menggunakan PHP.  CI menjadi pilihan bagi pengaturcara PHP disebabkan ianya lebih mudah digunakan dan jumlah warga komunitinya yang sangat ramai.

Yii pula adalah rangka kerja yang sesuai untuk pembangunan applikasi web berskala besar. Ini kerana Yii mempunyai hampir kesemua ciri-ciri yang diperlukan untuk pembangunan aplikasi web 2.0 pada hari ini. Tambahanpula, Yii merupakan antara rangka kerja PHP yang paling cekap.

Hari ini, Laravel adalah antara rangka kerja PHP yang semakin menjadi pilihan ramai. Mungkin ianya tidak terkenal seperti Yii dan CI, tetapi Laravel menunjukkan keupayaannya  yang tersendiri. Laravel percaya pembangunan laman sesawang hendaklah menyeronokkan dengan memberikan pengalaman yang lebih kreatif kepada pengguna. Bagi pengaturcara PHP yang sudah bosan menghadap kod PHP bertahun-tahun, kemunculan Laravel memberikan suasana yang baru dan lebih menyeronokkan. Hakikatnya, lebih ramai pengaturcara PHP mula menggunakan Laravel.

Sekarang mari kita lihat yang rangka kerja yang mana menjadi pilihan pengguna. 
Berdasarkan carta dari http://www.sitepoint.com/best-php-frameworks-2014/, Laravel dilihat menjadi rangka kerja yang paling popular sehingga akhir tahun 2013 walaupun ianya rangka kerja yang baru. Di sitepoint juga menyatakan Laravel adalah antara rangka kerja yang menjamin untuk tahun 2014. Yii dan CI berkongsi peratusan populariti iaitu 7.62%, walaubagaimanapun ini tidak bermakna mereka tidak bagus, ini kerana CI merupakan antara rangka kerja PHP yang paling awal dan paling ramai pengguna manakala Yii adalah rangka kerja PHP yang paling cekap. CI dan Yii telah lama terbukti sebagai rangka kerja yang hebat.

Seterusnya, mari kita lihat dari segi prestasi rangka kerja ini.

Graf yang disediakan di http://www.ruilog.com/blog/view/b6f0e42cf705.html menunjukkan permintaan per saat oleh beberapa rangka kerja PHP. Jika dibandingkan ketiga-tiga rangka kerja (CI, Yii dan Laravel), Laravel adalah yang terpantas manakala CI dan Yii tidak mempunyai banyak perbezaan.

Laravel juga dilihat menggunakan memori yang paling rendah jika dibandingkan dengan CI dan Yii. Walaubagaimanapun, prestasi setiap rangka kerja tidak boleh dibandingkan dengan mudah, ini yang diperkatakan oleh Lukasz Kujawa di http://systemsarchitect.net/performance-benchmark-of-popular-php-frameworks/. Beliau menerangkan bahawa terdapat banyak cara menggunakan rangka kerja dan ianya akan mempengaruhi prestasi.

Jika dilihat dari keputusan graf, di lihat Laravel adalah rangka kerja PHP yang paling berprestasi. Tetapi dalam masa yang sama, keupayaan CI dan Yii tidak boleh dinafikan. Yii juga dilihat sebagai rangka kerja yang pantas dan sangat sesuai untuk pembangunan yang berskala besar. CI pula dilihat sebagai rangka kerja yang mudah untuk digunakan, tetapi disebabkan beberapa kekurangan yang boleh dilihat di http://www.phpframeworks.com/, ramai pengguna CI telah beralih rangka kerja.

Selain rangka kerja CI, Yii dan Laravel terdapat banyak lagi rangka kerja PHP yang ada. Setiap rangka kerja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang pasti kesemuanya mempunyai objektif yang sama iaitu menjadikan pengaturcaraan anda lebih teratur, mudah dan cepat. Kod yang teratur bukan sahaja menunjukkan anda seorang pengaturcara yang berdisplin malah ia memudahkan sebarang pengubahasuaian kod pada masa akan datang.

Untuk mempelajari Web Applications Development with Laravel PHP Framework, anda boleh mengikuti kursus ini pada 19/5/2014 – 22/5/2014 di Two Sigma Technologies. Selain rangka kerja Laravel, kami juga menyediakan kursus mempelajari rangka kerja Codeigniter dan juga Yii.

 Anda boleh mendapatkan kalendar kursus kami di http://www.training.2-sigma.com dan  sekiranya anda berminat boleh la hubungi kami di talian 03-61880601 untuk mendapatkan kandungan kursus dan tarikh kursus terdekat ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com.

Wednesday, 19 March 2014

MySQL - API untuk MySQL

MYSQL – API untuk MySQL

Application Programming Interface (API) mendefinisikan kelas(class), kaedah (method), fungsi (function) dan pembolehubah (variable) yang diperlukan oleh aplikasi anda untuk menjalankan tugas. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin aplikasi anda berhubung dengan pangkalan data (database), maka API digunakan.

Terdapat 3 API utama yang boleh menjadi pilihan untuk berhubung dengan pelayan (server) pangkalan data MySQL iaitu :

 • PHP’s MySQL Extension
 • PHP’s MySQLi Extension
 • PHP Data Objects (PDO)

PHP’s MySQL Extension

Ini adalah extension asal yang direka untuk membolehkan aplikasi PHP anda berinteraksi dengan pangkalan data MySQL berdasarkan pengaturcaraan procedural yang jelasnya terhad dalam pengaturcaraan berorientasikan objek. Extension ini diperkenalkan sejak PHP vesi 2.0 untuk MySQL versi 3.23. MySQL extension ini secara rasminya deprecated sejak pengenalan PHP 5.5.0 dan akan dikeluarkan di masa akan datang. Dipercayai penggunaan extension mysql adalah agak berbahaya dari segi keselamatan kerana terdapat isu kelemahan (vulnerability) terutamanya dari aspek SQL Injection dalam produk awal PHP ini khususnya apabila diletakkan dalam mod production server. MySQL extension tidak menyokong Prepared Statements. Kedua-dua MySQLi dan PDO menyokong pengaturcaraan berorientasikan objek dan Prepared Statements dan juga menyokong beberapa ciri lanjutan seperti SQL Transac dan Store Procedures. Prepared Statements adalah sangat penting untuk keselamatan aplikasi web, kerana ia melindungi dari serangan SQL Injection. Pengunaan

PHP’s MySQLi Extension

MySQLi bermaksud MySQL improved dan ianya dibangunkan untuk menggunakan peluang ciri-ciri baru di dalam sistem MySQL versi 4.1.3 dan seterusnya. Penambahbaikan utama MySQLi adalah:

 • Antaramuka (interface) berorientasikan objek.
 • Menyokong untuk penyata disediakan (prepared statement).
 • Menyokong untuk pelbagai penyata (multiple statement).
 • Menyokong untuk transaksi.
 • Mempertingkatkan keupayaan debugging.
 • Embedded sokongan pelayan.

PHP Data Objects (PDO)


PDO adalah lapisan abstraksi pangkalan data (DAL) khususnya untuk aplikasi PHP. Ia mampu menyambungkan aplikasi anda ke pelbagai jenis pangkalan data dengan hanya membuat perubahan minimum di kod PHP anda.

Perbezaan API


Jadual perbezaan dari manual PHP di atas menunjukkan perbezaan antara ketiga-tiga API. Extension MySQL kini tidak digalakkan untuk digunakan lagi kerana ianya tidak akan disokong pada masa akan datang. Oleh itu, untuk pembangunan yang baru, digalakkan menggunakan extensionMySQLi ataupun PDO.

Yang mana satu? MySQLi Extension atau PDO?

PDO mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan MySQLi cuma PDO bercirikan mudah alih (boleh digunakan dengan pelbagai pangkalan data). Ya, hampir sama tapi tidak serupa, walaupun PDO adalah API yang senang dan mudah alih, tetapi ia tidak menyokong ciri-ciri yang maju di dalam pelayan MySQL versi terbaru.  Artikel yang ditulis oleh Rudi Visser menekankan beberapa perkara yang harus diambil kira dalam pemilihan API.

Perkara utama yang beliau tekankan adalah, adakah pembangunan (development) anda ini akan menggunakan enjin pangkalan data selain MySQL? Jika tidak, anda tidaklah perlu menggunakan DAL.  Jika ya, PDO adalah API yang sesuai.

Ada yang berpendapat menggunakan PDO adalah lebih selamat untuk penambahbaikkan dimasa hadapan, tetapi ianya bergantung kepada projek anda, samaada ianya inginkan ciri-ciri mudah alih ataupun tidak.

Untuk mempelajari kursus PHP yang berkonsepkan pengaturcaraan berorientasikan objek, anda boleh menghadiri kursus Object-Oriented Programming with PHP and MySQL yang bakal diadakan pada 23-Jun-2014 hingga 26-Jun-2014. Selain kursus ini, kami juga menawarkan pelbagai kursus berteraskan ICT, untuk melihat kalendar kursus dianjurkan oleh kami, anda boleh melayari http://www.training.2-sigma.com atau anda boleh terus menghubungi kami di talian 03-61880601 untuk mendapatkan kandungan kursus dan tarikh kursus terdekat ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com.

Tuesday, 18 March 2014

Anti-Phishing

Anti-Phishing

Apa itu Phishing?

“Phishing adalah cubaan untuk menipu, selalunya dilakukan melalui email untuk mencuri maklumat peribadi anda”.

Email phishing selalunya datang dari individu/kumpulan yang menyamar sebagai organisasi yang terkenal dan meminta maklumat peribadi anda seperti nombor kad kredit, nombor akaun ataupun kata laluan. Seringkali cubaan phishing datang dari laman, servis dan syarikat yang anda sendiri tidak pernah mempunyai akaun.

Untuk memastikan penjenayah internet ini berjaya mendapatkan maklumat peribadi anda, mereka perlu membawa anda pergi ke laman sesawang mereka. Email phishing selalunya akan meminta anda untuk menekan pautan yang akan membawa anda ke laman sesawang di mana anda akan diminta untuk memasukkan maklumat peribadi. Jangan sesekali terpedaya! Organisasi yang sah tidak akan sama sekali meminta maklumat peribadi anda melalui email. Melindungi diri anda daripada menjadi mangsa laman sesawang phishing.

Melindungi diri anda daripada menjadi mangsa laman sesawang phishing

 • Jangan tekan pada pautan di dalam email.
 • Boleh mula menggunakan OpenDNS.
 • Menaiktaraf pelayar sesawang dengan segera.
 • Jangan memasang sebarang perisian sehingga anda mendapat kepastian dari pentadbir IT atau orang yang lebih berpengetahuan.
 • Mengesahkan bahawa alamat kembali adalah sah.
 • Jika email itu merujuk kepada transaksi yang anda tidak pernah lakukan, kemungkinan ianya adalah penipuan.
 • Jangan menghantar wang kepada orang yang tidak dikenali, tidak kira bertapa meyakinkan permintaan mereka.
 • Elakkan membeli barangan yang mahal dalam harga yang murah di atas talian. Ianya berkemungkinan adalah penipuan.

Kaedah Penipuan

 • Pelanggan menerima email palsu seolah-olah ianya dihantar oleh alamat internet yang sah.
 • Menasihati pelanggan untuk menekan pada pautan yang akan membawa pelanggan ke laman sesawang palsu.
 • Laman sesawang palsu akan kelihatan serupa dengan laman sesawang yang sah.
 • Biasanya email itu akan memberikan amaran denda jika tidak melaksanakan arahan dan memberikan ganjaran sekiranya patuh.
 • Pelanggan memberikan maklumat tanpa curiga.
 • Pelanggan menekan butang ‘hantar’ tetapi, laman sesawang memaparkan mesej kesilapan. Ini menunjukkan ianya adalah serangan phishing.
Bagaimana untuk mengesan phishing?

Untuk mengesan phishing ini, anda tidak boleh bertindak terburu-buru, kebiasaannya laman sesawang palsu ini akan kelihatan seperti laman sesawang yang sah. Anda perlu memerhatikan dengan teliti kandungan email yang anda terima. Salah satu petunjuk yang jelas adalah, alamat pautan yang diberikan tidak membawa kepada alamat yang dinyatakan.

Antara contoh email/laman sesawang phishing adalah:


Anda rasa anda tidak mudah tertipu dengan email phishing? Apakata anda cuba ujian IQ phishing di http://www.sonicwall.com/furl/phishing/?qnum=0 terlebih dahulu.

Bagaimana untuk mengelakkan diri anda menjadi mangsa?

Jangan sesekali membuka/berurusan dengan email yang:

 • Memerlukan anda memasukkan terus maklumat peribadi di dalam email untuk dihantar kepada mereka di atas talian.
 • Menggugut untuk menutup atau menggantung akaun anda sekiranya anda tidak patuh pada arahan.
 • Mendakwa akaun anda telah dikompromi.
 • Meminta anda untuk memasukkan dan mengesahkan maklumat peribadi anda.
 • Mendakwa bank telah kehilangan maklumat keselamatan dan meminta anda mengemaskini maklumat anda di atas talian.
 • Memerlukan anda memasukkan nombor kad, katalaluan, ID pengguna atau nombor akaun ke dalam email.

Friday, 14 March 2014

RAID 1

Apakah RAID 1


Sebelum ini telah dipaparkan serba sedikit mengenai RAID dan bagaimana mekanisma RAID 0 berfungsi. Kali ini kami ingin berkongsi mengenai RAID 1. Konsep yang digunakan RAID 1 ialah "Mirorring". Mekanisma ini adalah dengan membuat salinan yang sama bagi satu set data yang dipetakan pada dua buah hardisk. Ini amat berguna bagi mereka yang mementingkan prestasi yang baik dalam membaca data dengan pantas dan kebergantungan terhadap data daripada kapasiti storan data. Bagi tujuan ini, 2 buah hardisk adalah minima.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai 4 unit 250GB hardisk, ia akan menghasilkan 2 logical hardisk sebanyak 250GB setiap satu walaupun secara fizikal adalah 1TB. Ini kerana setiap data yang disimpan akan dibuat salinan pada kedua-dua hardisk tersebut seperti yang dapat dilihat dalam diagram di bawah. 

Empat Hardisk Menjadi Dua Logikal Drive

Dengan cara ini prestasi bagi penulisan data pada hardisk tidak meningkat kerana data yang sama disalin berulang kali pada hardisk yang berbeza, tetapi dari segi prestasi bacaan data adalah lebih baik jika pengguna yang mengakses data pada skala yang ramai di mana kemampuan membaca data yang sama mampu diagihkan kepada hardisk yang lain kerana duplikasi data tersebut. Selain itu, RAID 1 adalah cara untuk memastikan keselamatan data sekiranya berlaku masalah teknikal pada salah satu hardisk data tersebut masih lagi mampu diakses.

RAID 5 dan 10…bersambung…..

Friday, 7 March 2014

Zone-H – Arkib Laman Sesawang Digodam

Zone-H – Arkib Laman Sesawang Digodam


Zone-H mungkin nama yang asing bagi anda. Melainkan anda seorang penggodam dan mungkin anda seorang yang mengambil berat mengenai keselamatan IT, mungkin anda pernah mendengar namanya. Ianya dibangunkan oleh Roberto Preatoni dengan tujuan menjadikan Zone-H sebagai arkib untuk mengumpul laman sesawang yang telah digodam.

HTML5 – Jenis input yang baru dan mudah!

HTML5 – Jenis input yang baru dan mudah!

HTML5
HTML5 ternyatanya berbeza dari HTML sebelumnya, dengan usaha memperkenalkan beberapa jenis input yang baru, HTML5 menyediakan kawalan dan pengesahan input yang lebih baik. Antara jenis input yang baru di HTML5 adalah:
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week

Monday, 3 March 2014

MySQL for Database Administrators

MySQL for Database Administrators

MySQL for Database Administrators adalah kursus asas bagi pentadbir pangkalan data dan pengaturcara yang mahu menggunakan pangkalan data ini secara optimum. Dalam kursus ini anda akan belajar bagaimana untuk memastikan keselamatan keistimewaan pengguna, membataskan sumber dan kawalan akses. Selain itu, anda akan mempelajari pelbagai ciri-ciri baru seperti mencipta dan menggunakan Prosedur Penyimpanan , ‘Triggers’ dan ‘Views’.

Dengan menghadiri kursus ini peserta dapat mempelajari di mana antaranya ialah:
 • Pemasangan dan menaik taraf MySQL pada mana-mana sistem pengoperasian
 • Memanfaatkan penggunaan MySQL Administrator Graphical User Interface (GUI) untuk menguruskan pelayan MySQL dengan lebih mudah.
 • Menggunakan pangkalan data Information_Scheme untuk mengakses metadata.
 • Melakukan operasi memulakan dan mematikan MySQL.
 • Mengkonfigurasi pelayan MySQL ketika sedang dijalankan.
 • Mengenal pasti jenis data dan set karakter untuk isu prestasi
 • Memahami konsep kuncian data dan perbezaan tahap dalam MySQL.
 • Peserta akan diajar untuk membezakan antara enjin storan berganda yang terdapat di MySQL.
 • Mempelajari operasi menyandar dan memulihkan data dengan menggunakan beberapa peralatan MySQL.
 • Mengekalkan intergriti pemasangan MySQL dengan menggunakan protokol-protokol keselamatan.
 • Menggunakan rutin storan dan ‘Triggers’ untuk tugasan pentadbiran.
 • Menguruskan, menggunakan dan memahami sebab menggunaka ‘views’.
 • Meningkatkan prestasi dengan pengoptimumkan ‘query’.
 • Skema Pengoptimuman (pangkalan data) dengan menggunakan pelbagai teknik.
 • Menggunakan peralatan pengawasan MySQL untuk meningkatkan prestasi pelayan.
 • Membandingkan beberapa pilihan persekitaran untuk meningkatkan prestasi pelayan.
Untuk mempelajari MySQL for Database Administrators, anda boleh mengikuti kursus MySQL for Database Administrators pada 19/5/2014 – 22/5/2014. Sekiranya anda berminat boleh la hubungi kami di talian 03-61880601 untuk mendapatkan kandungan kursus dan tarikh kursus terdekat ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com.

Kursus PHP Secure Programming / Web Security

Kursus PHP Secure Programming / Web Security‘Secure Programming’ atau pengaturcaraan selamat adalah satu cabang teknologi yang semakin mendapat perhatian. ‘Bugs’ atau kelemahan ditemui secara berterusan dalam pelbagai aplikasi dan sistem. Kelemahan ini bukanlah muncul dari pelayan atau rangkaian, namun berpunca dari kod sumber yang terhasil dari pengaturcaraan yang kurang menitikberatkan dari segi keselamatan.

Kursus PHP Secure Programming ataupun dikenali juga PHP Web Security bertujuan untuk memberikan pendedahan perkara asas berkaitan dengan pengaturcaraan yang selamat khususnya dalam aturcara PHP. Dewasa ini, terdapat berbagai kaedah yang digunakan untuk membolosi sistem yang dibangunkan, seperti menggunakan perisian dan perkakasan atau manipulasi kelemahan sistem tersebut. Dengan menghadiri kusus ini, peserta akan memahami konsep yang digunakan oleh penceroboh dan kaedah untuk menghindarinya. Kursus ini memberikan pendedahan kepada peserta tentang tatacara yang perlu diikuti dan difahami untuk meminimumkan kesan sekiranya berlaku serangan atau kerosakan. Peserta juga akan didedahkan dengan kaedah untuk menulis aturcara yang diluar jangka oleh pelatih berpengalaman yang disediakan. Selain itu juga, kursus yang disediakan ini memberikan pendedahan kepada peserta tatacara yang perlu diikuti dan difahami untuk meminimumkan kesan sekiranya berlaku serangan atau kerosakan. Selain itu juga, kakitangan yang menyertai kursus ini juga akan didedahkan dengan kaedah untuk menulis aturcara yang diluar jangka oleh pelatih berpengalaman yang disediakan.

Semasa kursus ini juga, peserta akan diterangkan dengan prinsip asas “Defense In Depth” yang bermaksud menyediakan beberapa lapisan keselamatan pada setiap lapisan sistem. Kaedah ini amat berkesan bagi menyukarkan penggodaman pada sistem aplikasi yang dibangunkan. Anda boleh lawati laman web training kami di www.training.2-sigma.com untuk melihat silibus kursus ini.

Untuk mempelajari PHP Secure Programming, anda boleh mengikuti kursus PHP Secure Programming pada 28/4/2014 – 30/4/2014. Sekiranya anda berminat boleh la hubungi kami di talian 03-61880601 untuk mendapatkan kandungan kursus dan tarikh kursus terdekat ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com

Saturday, 1 March 2014

Googledork - Penggodaman Menggunakan Google Dengan Cara yang Ringan

Googledork - Penggodaman Menggunakan Google dengan Cara yang Ringan

 
Google dork adalah satu teknik menggunakan carian Google untuk mencari dan mengenalpasti laman sesawang (web) yang mempunyai kelemahan keselamatan dan seterusnya menggunakan kelemahan ini untuk menggodam web dan aplikasi web tersebut. Sudah ramai yang bergelar script kiddies dan ada yang admin jumpa pelajar sekolah darjah 6 yang berkebolehan untuk mendeface laman web. Mereka mempunyai minat yang mendalam dalam IT dan mampu duduk berjam-jam bersama sifoo google untuk belajar dan mencari.

Seperti contohnya, carian menggunakan google intitle:Admin inurl:login.php site:.com.my  akan menghasilkan beberapa carian yang menunjukkan admin login panel bagi beberapa laman syarikat di Malaysia. Ini membantu memudahkan penggodam melakukan serangan tertumpu kepada laman sesawang tersebut yang jelas menunjukkan kotak dialog yang meminta username dan password.

Cuba kita google intext:"Access denied for" intitle:"Shopping cart" anda akan mendapati puluhan ribuan laman yang mendedahkan username bagi pangkalan data mereka itu sendiri dan ada sesetengah yang menunjukkan medan dan jadual yang ada di dalam pangkalan data seperti contoh di bawah  yang mana pengaturcara boleh menggunakannya dengan alatan sqlmap

mysql_query: Access denied for user 'xxxxxxxx'@'localhost' (using password: YES) (query: SELECT `value` FROM `categories_details` WHERE `category_id`='1' AND `item`='name' AND `language`='en') 

Atau mendedahkan OS yang digunakan seperti di bawah (Windows Operating System) yang turut mendedahkan path di mana aplikasi web disimpan. Ini disebabkan system administrator atau pengaturcara PHP tidak menutup warning dalam fail PHP.ini.

Access denied for user 'ODBC'@'127.0.0.1' (using password: NO) in d:\hst\detishkam-com-ua_75eded72\http\cart.php on line 146

Cuba ini pula [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in cara yang mudah mencari dan menjana laman yang mendedahkan path di mana aplikasi web atau web disimpan oleh webserver.

Ini lagi best inurl:"r00t.php untuk mencari laman web yyang telah diperkosa dan mempunyai backdoor yang telah ditanam/digodam oleh penggodam. r00t.php merupakan satu file shell yang membolehkan seseorang mengambilalih fungsi server tersebut samada untuk memadam atau memuat naik fail seperti fail di bawah. Masak kalau dah diperkosa.


Blog ini bukan bertujuan mendedahkan vulnerability web sedia ada tetapi cuma memaklumkan agar kita sentiasa sedar dan berhati-hati tentang bagaimana penggodam menggodam laman web dan mengambil inisiatif untuk sentiasa menutup ruang kosong. Banyak lagi googledork yang boleh didapati di http://www.exploit-db.com/google-dorks/ untuk tujuan latihan dan pembelajaran.

Kursus ICT PHP dan MySQL

Kursus ICT PHP dan MySQL

Kursus PHP MySQL
PHP merupakan salah satu bahasa pengaturcaraan yang digunakan secara meluas untuk membangunkan laman sesawang dan juga aplikasi berasaskan web. Dianggarkan terdapat 244 juta laman sesawang yang dihasilkan dari bahasa pengaturcaraan PHP ini. Ianya terkenal dengan satu bahasa pengaturcaraan yang mesra pengguna, senang untuk dipelajari dan berprestasi tinggi jika diaturcara dengan sempurna.

Pihak Two Sigma Technologies menawarkan kursus Web Application Development Using PHP & MySQL yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang sintaks pengaturcaraan asas yang diperlukan untuk memulakan pembangunan sesebuah aplikasi web berteraskan aplikasi ini. Pengalaman kami dan tenaga pengajar kami yang banyak membangunkan aplikasi web berteraskan PHP dan MySQL ini telah banyak memberi kami 'Lesson Learned' yang boleh dikongsi bersama dengan peserta kursus.

Oleh itu, ia adalah satu cara untuk menjimatkan bajet sesebuah organisasi kerana selepas menghadiri kursus ini peserta akan dapat membantu organisasi untuk membangunkan sistem dalaman tanpa bergantung kepada vendor luar. Peserta yang menyertai kursus ini akan dapat meningkatkan pemahaman berkaitan pembangunan web/aplikasi web. Peserta juga akan diberi sijil penyertaan yang boleh menjadi nilai tambah kepada kakitangan tersebut.

Untuk mempelajari dengan lebih mendalam, anda boleh mengikuti kursus Web Application Development Using PHP & MySQL (Basic-Intermediate)  pada 5 Mei 2014 sehingga 8 Mei 2014. Sekiranya anda berminat boleh la hubungi kami di talian 03-61880601 untuk mendapatkan kandungan kursus dan tarikh kursus terdekat ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com atau lawati laman sesawang kami yang sentiasa menawarkan kursus pendek berteraskan ICT. Dapatkan maskot PHP - elePHPant setiap kali anda menyertai kursus kami.

elePHPant