.

Thursday, 4 September 2014

Kursus Pengurusan Stress

Pengenalan
Setiap tekanan atau stress yang berlaku merupakan "rahmat" dari Allah swt dan boleh membawa kesan positif atau negatif. Orang yang berfikiran positif akan menjadikan tekanan atau stress sebagai satu cabaran dan peluang untuk berubah ke arah kecemerlangan. Namun demikian, terdapat segelintir individu dalam satu pasukan yang kecundang apabila berhadapan dengan tekanan atau stress. Asasnya, mereka ini berfikiran negatif dan menganggap tekanan atau stress sebagai satu bencana yang akan membunuh semangat, prestasi dan produktiviti, sakit fizikal atau mental, pemencilan diri, “burnt-out”, dan pembentukan imej kendiri yang negatif. Tanpa bantuan yang sistematik dan berkesan, individu seperti ini akan menjadi beban dan penghalang kepada kelicinan dan kelangsungan operasi sesebuah organisasi. 

  

Objektif
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan dan ketahanan diri peserta sebagai "individu yang bersepadu dan kental berhadapan dengan cabaran & ujian" agar sentiasa produktif dan cemerlang. Setelah menjalani kursus ini, para peserta akan dapat :
     • Mengenali kekuatan, kelemahan dan potensi diri sebagai insan cemerlang.
    • Mengubah pemikiran dan tindakan menjadi insan hebat yang mampu berhadapan dengan cabaran dan              tekanan hidup.
    • Memahami tekanan atau stress serta kaedah menukarkan stress menjadi pendorong kepada kejayaan.
    • Memperbaiki sikap, amalan, dan membentuk rangka tindakan untuk mengurus tekanan atau stress.

Siapa Patut Hadir
Kursus amat berguna kepada semua staf yang ingin menangani stress. Kursus ini akan memastikan kesedaran terhadap gejala kesihatan stress. Kekuatan peribadi melalui pemerkasaan psikologi menambahbaik kebolehanjalan pekerja untuk berhadapan dengan hubungan dwihala dan juga situasi pekerjaan mencabar.

Jangkamasa Kursus : 3 hari
Program ini dicadangkan agar peserta dapat memberi sepenuh tumpuan dan menjalani semua latihan praktikal yang disusun secukupnya. Fokus program adalah perkembangan setiap individu peserta agar dapat mempunyai kemahiran yang boleh digunakan (know how) dan bukannya sekadar tahap pengetahuan semata-mata (know what).

Kandungan Kursus
1. Ice Breaking & Pembentukan Imej Diri
      i. Renungan Mengenai Diri
     ii.  Kekuatan dan Kelemahan Diri
    iii.  Potensi diri & Mengenal "pati" diri
    iv.  Membentuk Rutin Fitrah & Imej Diri Yang Positif 

2. Analisa Diri
     - Amalan Harian Insan Terbilang dalam membentuk spitirual & emosi unggul.

3. Memahami Stress
     i. Definisi Stres, Simtom & Kesannya
     ii. Ujian untuk menilai tahap stress anda
    iii. Punca-punca tekanan 
    iv. Kesan-kesan tekanan 
               a. Fizikal
               b. Mental
               c. Emosi
               d. Sosial
               e. Spiritual

4. Mengurus Stress, Konflik dan Jadikan Momentum Kejayaan
     i. Pengurusan diri dan kepemimpinan diri
    ii. Kaedah mental
             -Tukar paradigma
             -Tukar cara berfikir
             - Fokus kepada pemikiran positif
    iii. Kaedah fizikal
              - Riadah
              - Relaxation techniques
              - Amalan pemakanan
              - Kegiatan dan perlakuan
     iv. Kaedah emosi
             - Kenali butang hijau dan butang merah
             - Petua untuk sentiasa ceria dan bersemangat
     v.  Kaedah sosial
             - Jalinan persahabatan
             - Interaksi dan pengurusan konflik & stres
     vi. Kaedah spiritual
             - Ibadah umum dan khusus
 
Sekiranya berminat untuk kami mengendalikan Kursus Softskill Pengurusan Stress ditempat anda  demi kebaikan  diri anda, sila hubungi kami di talian 03-61880601 ataupun menerusi emel sales@2-sigma.com untuk mendapatkan kandungan kursus atau keterangan yang lebih lanjut.0 comments:

Post a Comment